Zaradi obilnih snežnih padavin prebivalci Vojskarske planote niso imeli drugih možnosti gibanja po zasneženi planoti kot z uporabo doma narejenih preprostih >smuči<... Preberi več

Občni zbor

 

Tekaško smučarski klub Idrija vabi vse člane kluba na redni letni

 

O B Č N I  Z B O R

 

v PETEK 6. maja 2016 ob 18 uri v objektu TSK IDRIJA na Vojskem

 

Na podlagi 23. člena statuta kluba, izvršni odbor kluba sklicuje redni letni občni zbor kluba.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Imenovanje delovnega predsedstva

2. Imenovanje verifikacijske komisije

3. Poročilo predsednika kluba o delu kluba v sezoni 2015/2016

4. Poročilo zaključnega računa za leto 2015

5. Poročilo o delu z vadbenimi skupinami otrok. Treningi, tekmovanja - sezona 15/16

6. Poročilo nadzornega odbora 

7. Poročilo disciplinske komisije

8. Obravnava predloga za spremembo statuta  TSK IDRIJA v 27. členu

9. Izredne volitve članov Izvršnega odbora kluba

10. Program dela  kluba v sezoni 2016/2017

11. Razno

 

Idrija, 12.04.2016

Predsednik kluba

 

            Boštjan Brelih