V letih od 1974 do 1988 pa je Trnovski maraton povzročil pravo revolucijo razvoja smučarskega teka na Slovenskem... Preberi več

Občni zbor

 

Tekaško smučarski klub Idrija vabi vse člane kluba na redni letni

 

O B Č N I  Z B O R

 

v PETEK 6. maja 2016 ob 18 uri v objektu TSK IDRIJA na Vojskem

 

Na podlagi 23. člena statuta kluba, izvršni odbor kluba sklicuje redni letni občni zbor kluba.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Imenovanje delovnega predsedstva

2. Imenovanje verifikacijske komisije

3. Poročilo predsednika kluba o delu kluba v sezoni 2015/2016

4. Poročilo zaključnega računa za leto 2015

5. Poročilo o delu z vadbenimi skupinami otrok. Treningi, tekmovanja - sezona 15/16

6. Poročilo nadzornega odbora 

7. Poročilo disciplinske komisije

8. Obravnava predloga za spremembo statuta  TSK IDRIJA v 27. členu

9. Izredne volitve članov Izvršnega odbora kluba

10. Program dela  kluba v sezoni 2016/2017

11. Razno

 

Idrija, 12.04.2016

Predsednik kluba

 

            Boštjan Brelih