Posledica bogate smučarske tradicije na Idrijskem, ki je danes premalo poznamo, je organizacija prvih tekaških prireditev v letih od 1955 do 1965 za pokal Rudarja, kjer naš rojak Andrej Erjavec dosega vidne rezultate z uvrstitvijo med najboljše tekače v nekdanji Jugoslaviji... Preberi več

Občni zbor

 

Tekaško smučarski klub Idrija vabi vse člane kluba na redni letni

 

O B Č N I  Z B O R

 

v PETEK 21. aprila 2017 ob 18 uri

v objektu TSK IDRIJA na Vojskem

 

Na podlagi 23. člena statuta kluba, izvršni odbor kluba sklicuje redni letni občni zbor kluba.

Predlog dnevnega reda:

 1. Imenovanje delovnega predsedstva
 2. Imenovanje verifikacijske komisije
 3. Poročilo predsednika kluba o delu kluba v sezoni 2016/2017
 4. Poročilo zaključnega računa za leto 2016
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Poročilo disciplinske komisije
 7. Poročilo o delu z vadbenimi skupinami otrok. Treningi, tekmovanja- sezona 2016/2017
 8. Redne volitve novih organov kluba, predsednika kluba, podpredsednika, tajnika, blagajnika, članov izvršnega odbora in članov disciplinske komisije ter nadzornega odbora
 9. Obravnava predloga za spremembo statuta  TSK IDRIJA v 3. členu
 10. Program dela  kluba v sezoni 2017/2018
 11. Razno

 

Idrija, 12.04.2017                                                                

Predsednik kluba

                                                                 Boštjan Brelih