V letih od 1974 do 1988 pa je Trnovski maraton povzročil pravo revolucijo razvoja smučarskega teka na Slovenskem... Preberi več

Občni zbor

 

Tekaško smučarski klub Idrija vabi vse člane kluba na redni letni

 

O B Č N I  Z B O R

 

v PETEK 21. aprila 2017 ob 18 uri

v objektu TSK IDRIJA na Vojskem

 

Na podlagi 23. člena statuta kluba, izvršni odbor kluba sklicuje redni letni občni zbor kluba.

Predlog dnevnega reda:

 1. Imenovanje delovnega predsedstva
 2. Imenovanje verifikacijske komisije
 3. Poročilo predsednika kluba o delu kluba v sezoni 2016/2017
 4. Poročilo zaključnega računa za leto 2016
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Poročilo disciplinske komisije
 7. Poročilo o delu z vadbenimi skupinami otrok. Treningi, tekmovanja- sezona 2016/2017
 8. Redne volitve novih organov kluba, predsednika kluba, podpredsednika, tajnika, blagajnika, članov izvršnega odbora in članov disciplinske komisije ter nadzornega odbora
 9. Obravnava predloga za spremembo statuta  TSK IDRIJA v 3. členu
 10. Program dela  kluba v sezoni 2017/2018
 11. Razno

 

Idrija, 12.04.2017                                                                

Predsednik kluba

                                                                 Boštjan Brelih