Zgodovina smučanja in pohodništva na smučeh v občini Idrija in njeni širši okolici, predvsem na območju Trnovskega gozda in Vojskarske planote, sega daleč nazaj v začetek devetdesetih let 19. stoletja... Preberi več

OBČNI ZBOR IN ZAKLJUČNA KLUBSKA TEKMA

Tekaško smučarski klub Idrija vabi vse člane kluba na redni OBČNI ZBOR,
ki bo potekal v soboto, 21. marca 2009, ob 18. uri
v objektu Tekaško-smučarskega centra na Vojskem.

Ob 16. uri bomo izvedli ZAKLJUČNO KLUBSKO TEKMO NA 2,5 KM
(v primeru slabega vremena tekmovanje odpade).

Na podlagi 23. člena statuta kluba, izvršni odbor kluba sklicuje redni letni občni zbor kluba.

Predlog dnevnega reda:

1.    Imenovanje delovnega predsedstva
2.    Imenovanje verifikacijske komisije
3.    Poročilo predsednika kluba o delu kluba v letu 2008
4.    Poročilo zaključnega računa za leto 2008
5.    Poročilo nadzornega odbora
6.    Poročilo disciplinske komisije
7.    Redne volitve novih organov kluba, predsednika kluba, dveh podpredsednikov, tajnika, blagajnika, članov izvršnega odbora, članov nadzornega odbora, članov disciplinske komisije
8.    Program dela  kluba v letu 2009
9.    Razno

Idrija, 10.3.2009

Predsednik kluba
Bogdan Rupnik